L'escola d'esquí preferida pels nens i les famílies

LEY DE LOS SERVEIS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

INTER MED PRO UNIT LIQUID SOCIETY EMPLOYED SL (I.M.P.U.L.S.E. S.L.), responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretenen complir les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11. de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les seves condicions d’ús.

Tota persona que accedeix a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fora de l’aplicació.

INTER MED PRO UNIT LIQUID SOCIETY EMPLOYED SL (I.M.P.U.L.S.E. S.L.) es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pudiera aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entesa com a suficient amb la publicació al lloc web de INTER MED PRO UNIT LIQUID SOCIETY EMPLOYED SL (I.M.P.U.L.S.E. S.L.).

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: impulseactivities.com / skipekesbaqueira.com
Nom comercial: ACTIVITATS IMPULS / SKI PEKES BAQUEIRA
Denominació social: INTER MED PRO UNIT LIQUID SOCIETY EMPLOYED SL (I.M.P.U.L.S.E. S.L.)
NIF: B66399346
Domicili social: C/ Mineria 22 8 3 , 08038 Barcelona (BARCELONA)
Telèfon: 687771822
Correu electrònic: info@impulseactivities.com / hola@skipekesbaqueira.com
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público):

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs un títol enunciatiu però sense limitació a la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència. autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben debidament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a l’exterior, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització, requereixen tot el cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Cal demanar l’ús no autoritzat prèviament per considerar un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE i que pudieran aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pudiera suscitar respecte als seus. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de impulseactivities.com / skipekesbaqueira.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc no respaldo, patrocini o recomanació per part del mateix. .
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte als possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic info@impulseactivities.com / hola@skipekesbaqueira.com.

3. EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’exime de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer ajeno al mateix.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de quien accedeix a la pàgina) per dur a terme unes funcions determinades que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot el cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació i desaparèixer al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per sí mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la reconeixement dels mateixos.

Mediante l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba el web reconeix el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de la navegació sea més sencilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’han registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense tenir que registrar-se en cada visita. També se poden utilitzar per medir l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar e

Call Now Button